fondihumanitar@gntc-ks.com

GNTC FONDI HUMANITAR

Sot unë, nesër ti ke nevojë për ndihmë!
Pa dhënë nuk mund të marrësh!

Icon

KONTRIBO

Sot unë, nesër ti ke nevojë për ndihmë! Pa dhënë nuk mundesh të marësh!

Icon

DONATORËT

Ju i keni dy duar. Një për të ndihmuar veten dhe tjetrën për të ndihmuar të tjerët!

Icon

KONTRIBUTET E DHENA

Mirësia më e madhe në jetë, është se çfarë bëjmë për njëri-tjetrin!